lunes, 25 de julio de 2011

Bloc - Els Verds d'Alaquàs exige la presentación de unos presupuestos para 2011


El Portaveu del Bloc – Els Verds d'Alaquàs exigeix , mitjançant una moció presentada al ple, a l'alcaldessa Elvira García la presentació immediata d'uns pressupostos municipals per a 2011 
 
Per a Vicent Forment, síndic portaveu de la coalició Bloc-Verds d'Alaquàs, que un municipi de mes de 30 mil habitants estiga governat sense pressupostos aprovats “és una irresponsabilitat”. Per això, li ha exigit a l'alcaldessa, que present ja una proposta de pressupostos raonable i ajustada a la realitat econòmica existent.
El Bloc – Els Verds d'Alaquàs assegura que està disposat a treballar en aqueix esborrany de pressupostos amb la mateixa serietat i responsabilitat que està demostrant al llarg d'aquesta legislatura. Aquesta voluntat ja li la fet arribar a l'equip de govern i ara sols falt, en opinió de Forment, “saber si tenen la valentia política necessària per a elaborar, el pressupost que necessita aquest Ajuntament”.
Per als econacionalistes d'Alaquàs, cal uns comptes públics que s'ajusten a l'austeritat que exigeix la realitat econòmica, que donen prioritat a la despesa social, a la generació d'ocupació, que elimine les despeses supèrflues i les inversions improductives. elpunt.cat