miércoles, 11 de mayo de 2011

18 de maig. TAULA RODONA PARTITS I COL.LECTIUS ELECCIONS MUNICIPALS 2011.

La asociación sociocultural "El Kol.lectiu ARREU" ha organizado para el día 18 de mayo una Mesa Redonda donde ha invitado a todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales a pariticipar. Así el acto se desarrollará en una primera parte donde los participantes durante unos 8 minutos podrán exponer sus ideas siguiendo el guión propuesto que podéis leer más abajo. Después se abrirá un turno de palabra para que el público puedar hacer sus propuestas y preguntas.TAULA RODONA PARTITS I COL.LECTIUS ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Propostes per dinamitzar i democratitzar el funcionament del poble

1. Sense participació, no hi ha democràcia. La democràcia formal és insuficient per a solucionar els problemes actuals de la nostra societat. Hi ha moltes fórmules per tal d’anar fent passos cap a una democràcia directa, més real, més participativa, com per exemple: els pressupostos participatius, els referèndums locals, les iniciatives legislatives locals, els nuclis d’intervenció participativa o assemblees veïnals en el disseny de les propostes urbanístiques prèvies a l’aprovació de les modificacions del Pla General, la remodelació dels carrers, l’eliminació de les barreres arquitectòniques, la utilització de materials ecològics, etc.

Com articularíeu la participació dels distints col·lectius, associacions i grups en la marxa i el funcionament del poble? I quines de les propostes anunciades més amunt penseu que podrien ser beneficioses per a la democràcia local?

2. La gestió de la cosa pública també és una manera de millorar i consolidar el sistema democràtic. Hi ha poblacions on la gestió dels locals culturals i els mitjans de comunicació municipals és compartida per les associacions i les persones que són usuàries, com ara els centres culturals, la Casa de la Cultura, la premsa municipal, la ràdio i la televisió en el seu cas, etc.

Com penseu que es podrien introduir aquestes propostes en la realitat participativa del nostre poble?

3. En un moment de crisi com l’actual i en la penúria de recursos a què estan sotmesos els ajuntaments en el repartiment estatal, la priorització en la utilització dels recursos és fonamental.

Com repartiríeu els diners recaptats, on invertiríeu i amb quines prioritats? Què penseu que cal fer per tal d’incrementar els recursos estatals? I com millorar els ingressos locals?


4. Cal pensar localment i actuar localment. Els grans problemes són la suma de les petites actituds. El canvi global passa pels canvis locals concrets. Aquesta filosofia és aplicable a les grans crisis actuals com l’econòmica i l’ecològica.

Què pensen fer a nivell local per tal de solucionar la crisi econòmica, ecològica i social actual? Quines actuacions directes i avaluables penseu que cal fer per tal de reduir l’escalfament global i el canvi climàtic? Què fareu per dinamitzar l’economia del poble i com prioritzareu a l’hora de potenciar els diferents tipus d’activitats econòmiques?

5. Alternatives al transport privat. Per lluitar contra la contaminació i per estalviar, caldria potenciar el transport públic i menys contaminant.

Com potenciaríeu el transport públic per dins del nostre poble i rodalies i a la ciutat de València? Què faríeu per tal de garantir el dret de qualsevol persona a circular amb seguretat i prioritat amb bicicleta? Quines mesures teniu previstes per tal de pacificar el trànsit dels carrers?

6. Defensa de l’horta Alimentació i salut van unides.”Que el teu aliment siga la teua medicina“ ( Hipòcrates )

Com penseu que es pot preservar la poquíssima horta que ens queda De quina manera creieu que l’ajuntament pot col·laborar en l’acompliment del dret de qualsevol persona a una alimentació sana i equilibrada com és l’ecològica? Potenciem el consum de productes de l’Horta?

7. Defensa de l'escola pública. Cada vegada és més clar el paper que juga en la formació de les persones. Si volem una educació que veritablement prepare PERSONES per a la VIDA, cal treballar per una educació d’allò més integra.

Quin és el paper que ha de jugar l'ajuntament en la millora de l'escola pública local? Què penseu de les següents qüestions en relació a la col·laboració de l'ajuntament amb l'escola pública: presència en els gabinets psicopedagògics de primària i secundària, obrir el centre en horari no lectiu, organitzar una escola permanent de pares i mares, col·laborar en l'esport escolar, el teatre a l'escola... en tot allò que eduque i forme en valors?